Kalender

De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2019

 Kandidatnumren : 277
 
Förhandsröstningen i Finland: 3-9.4
 
Valdag: 14.4. 

Evenemang jag deltar i, följ på Facebook 
Länk

Flera datum och evenemang