Tankar

Vart är vi på väg?

För fyra år sedan, som kandidat i riksdagsvalet 2015, kretsade mina tankar kring politiken som förts:

 ”Politiken har präglats av allt hårdare värden på grund av den ekonomiska krisen och osäkerheten, som Rysslands agerande i Ukraina har fått till stånd. Välfärdssamhället och tryggheten, som vi finländare har varit vana vid att känna, har satts i gungning.
Social- och hälsovårdsreformen, som skulle förenhetliga vårdprocesserna och förbättra servicen för alla invånare, ser ut att bli en dyr och byråkratisk affär. Lagförslaget är en nidbild av kommunal demokrati och självbestämmanderätt och negligerar helt vikten av närdemokrati och det att servicen ska ges för och nära människan.

Klimatförändringen är ett faktum, miljökatastroferna ökar på olika håll i världen, rent vatten är en bristvara och luftkvaliteten i många miljonstäder är livsfarligt dålig. Också här hemma blir tvära väderfenomen allt vanligare.
Har regeringen i reformivern och mitt i kriserna helt tappat känslan för vart vi är på väg och vad som är viktigt för oss finländare?”

Nu, fyra år senare, kan jag konstatera, att jag kunde skriva samma sak idag. Världsekonomin går upp och ner och krishärdarna och orosmolnen har inte skingrats. Tvärtom. Både situationen i Syrien, USA:s nyckfulla president och de extremförhållanden klimatförändringen förorsakar bidrar till att hålla världen i gungning. Världen vänder långsamt, men plötsliga katastrofer kan ha oanade konsekvenser. 

  Finland hör till de säkraste och lyckligaste länderna i världen och enligt en ny barometer gör vi också mest nytta i världen. Därför måste vi vara måna om att försvara vårt välfärdssamhälle och också i framtiden vara en modell och en föregångare för andra. 

Jag vill fortsätta föra en politik som grundar sig på välmående, delaktighet och miljöansvar.
En politik som stöder individen i olika levnadsskeden, som ger trygghet i vardagen och som sporrar oss att arbeta och delta i det gemensamma samhällsbygget. 

Jag är ingen ensakspolitiker, utan har en bred agenda av ärenden jag vill försvara eller förbättra. Jämställdhet och svenskans ställning är hjärtefrågor för mig, men de är inte några enskilda teman jag driver, utan allt jag tar mig an går genom mina glasögon för lika rättigheter mellan kvinnor och män och för de språkliga rättigheterna i Finland. 

Som riksdagsledamot och kandidat i Nyland är jag medveten om alla de utmaningar landskapet står inför. Vi är ett Finland i miniatyr, med huvudstadsområdets alla möjligheter men också utmaningar, med vår värdefulla landsbygd och kulturmiljö och med alla våra mindre städer och kommuner, som också i framtiden ska vara livskraftiga och fungerande levnadsmiljöer. Nylands särdrag med över 1,6 miljoner invånare måste beaktas då nya reformer bereds och planer görs upp för vårt land. Vi behöver arbetskraft och investeringar, utbyggd infrastruktur, fungerande kollektivtrafik, ett förbättrat vägnät och satsningar på utbildning och forskning. Hela Nyland ska hållas levande! 


    
Mina pressmeddelanden:
Läs mera här

Insändare och bloggtexter:

Morot bättre än piska
 HBL, debattartikel, 12.1. 2018
 Läs mera >

 Jämlik, trygg och rättanpassad vård, tack!
 Bloggtext på
Svenska Kvinnoförbundets websida, vecka 6, 2019
 Läs mera >

 Hur ska vi bevara vårt välfärdssamhälle?
 HBL, debattartikel 30.1. 2019
 Läs mera >

 Dags att slopa behovsprövningen
 HBL, debattartikel, 2018
 Läs mera >

Rokotuskattavuudesta huolehdittava
 Helsingin Sanomat, mielipide, 31.8. 2017
 Lue lisää >

Inom äldrevården har det inte skett förändringar till det bättre. Läs min debattartikel som publicerades i HBL i februari 2011
 Läs mera >