HBL, debattartikel, februari 2011

 Äldrevårdens obefintliga normer

 Vi får dagligen läsa eller höra om åldringsvård som inte uppfyller den äldres behov eller önskemål eller på något annat sätt inte motsvarar ett mänskovärdigt bemötande. Än är det en gammal förälder som bor hemma fastän hon inte mera klarar sig där på egen hand och som förutom av hemvården är helt beroende av en nära anhörigs hjälp. Än är det en åldring som på sin ålders höst tvingas till upprepade bostadsbyten på grund av sanering eller stängning av det hem han bor på. Än är det ett gammalt par som tvingas separera på grund av att den ena parten inte klarar sig hemma eller för att det inte finns passliga utrymmen för dem på båda på serviceboendet. 

Fastän det bästa stället att bo i är det egna bekanta hemmet, kan inte alla äldre klara sig där hur länge som helst. Inte ens med en god hemvård till hands. Tekniska hjälpmedel i alla ära, men fysisk närhet till andra mänskor kan inte nog värdesättas. Flytten hemifrån till service- eller anstaltsboende skall vara så smärtfri som möjligt. Hemlika utrymmen med beaktande av invånarens integritet är minimikrav för boendet. Bostadsrummen måste vara tillräckligt tilltagna så egna möbler och föremål ryms in och varje invånare bör ha möjlighet till egna sanitetsutrymmen. Detta finns det rekommendationer och direktiv om i de olika kommunerna. Tyvärr är sanningen ofta en annan. I mitt arbete på byggnadstillsynen blir vi alltför ofta presenterade planer på åldringsboende som är helt undermåliga med tanke på de kommande invånarna. Privata aktörer ser en nisch i byggande av servicebostäder, och inget ont i det. Bostäderna behövs och företagsamhet skall uppmuntras. Det är den totala nonchalansen i planeringen som är svår att godkänna; minimala bostadsrum, långa mörka korridorer, gemensamma badrum, inga möjligheter till utomhusvistelse på egen hand, osv. Det är svårt att kräva ändringar i planerna då det trots rekommendationerna inte finns tillräckliga normer eller byggbestämmelser att hänvisa till. Kommunernas sociala sektorer har fullt upp med att hitta bostäder för de äldre och är nöjda så fort frivilliga aktörer dyker upp. Att planerna uppfyller direktiven hinner man därför inte alltid studera så noga. Normerna för äldreboende av olika slag måste därför i snabb takt ses över! 
Lyckligtvis finns det ändå många nybyggda bostadshus för äldre som är utmärkta exempel på god och mänskovärdig planering och vars serviceutbud i samband med byggnaden är tillräckligt och lockar invånarna till aktivitet på egen hand. Grankulla står i beråd att börja planera Villa Bredas tomt för effektiverat serviceboende och för mångsidig service för våra äldre. Staden utnämndes för ett par år sedan till kommunen som sköter bäst om sin hälsovård i hela landet. Låt oss nu vara ett exempel för värdig och högklassig planering för en växande skara invånare och åldringar i behov av effektiverad vård och tryggt boende.