Kuka Veronica ?

Synnyin Helsingissä ja asuin ensimmäiset kaksitoista elinvuottani Etelä-Haagassa yhdessä vanhempieni ja kolmen nuoremman sisarukseni kanssa.

 Kaverit talon pihalla olivat enimmäkseen suomenkielisiä, mutta leikit sujuivat hyvin kummallakin kielellä kiitos kotimme jokapäiväisen kielikyvyn; siihen aikaan oli tavallista, että monilapsisissa perheissä oli kotiapulaisina Väestöliiton kotisisarkoulutuksessa olevia nuoria harjoittelijoita - niin meilläkin puolentoista vuoden ajan kerrallaan. Sisarusparven vanhimpana sain usein huolehtia nuoremmista perheenjäsenistä; se ehkä kasvatti haluani kantaa vastuuta myös aikuisiässä.Kävin parin vuoden ajan Haagan ruotsinkielistä lastentarhaa ja sen jälkeen Haagan ruotsinkielistä kansakoulua. Tämän jälkeen koulu jatkui Lönkkanissa, Helsingin Töölössä. Siihen aikaan vanhemmat eivät ajaneet lapsia autoillaan kouluun, vaan matka oli tehtävä bussilla itse. Hyvä tapa itsenäistyä!

Perheeni muutti Kauniaisiin vuonna 1968 ja koulu vaihtui Grankulla samskolaniksi, josta kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 1975. Syksyllä 1976 aloitin arkkitehtiopiskelut Teknisessä korkeakoulussa Otaniemessä. Asuimme tuolloin Timon kanssa pienessä kaksiossa Töölön Ilmarinkadulla. Opiskelujen lomassa työskentelin arkkitehtitoimistossa — toimiston perustaja suunnitteli nykyisen työpaikkani mahtavan rakennuksen eli eduskuntatalon! Näinä vuosina saimme myös kaksi vanhinta lastamme. Suurkaupungin keskusta ei tuntunut parhaalta elinympäristöltä lapsiperheelle, joten luonnon, päiväkodin, neuvolan ja koulujen läheisyys houkuttelivat meidät takaisin Kauniaisiin.

1990-luvun alussa Suomessa elettiin taloudellisesti vaikeita aikoja. Lama pysäytti monia rakennusprojekteja ja iso osa arkkitehtikunnasta jäi ilman töitä. Niin kävi minullekin, kymmenen vuoden työrupeaman ja juuri kolmannen lapsemme syntymän jälkeen.

Nyt jälkeenpäin voin sanoa, että työttömyyden kokeminen kaikkine siihen liittyvine paperisotineen ja ilmoittautumisvelvollisuuksineen oli opettavainen kokemus. Toisaalta en tuntenut itseäni lainkaan toimettomaksi kolmen lapsen ja kodin hoitamisen viedessä kaiken aikani. Lähdin mukaan Kauniaisten kunnallispolitiikkaan vuonna 1985 kun kaupungin rakennuslautakuntaan tarvittiin ”kiintiöarkkitehtia”. Vuonna 1996 asetuin ensimmäistä kertaa kunnallisvaaliehdokkaaksi. Tulin valituksi varsin suurella äänimäärällä. Olen siitä asti ollut jäsenenä sekä kaupungin-valtuustossa että kaupunginhallituksessa, jonka puheenjohtajana nyt toimin. Työ on ollut sekä opettavaista että antoisaa. Pienessä kaupungissa on helpompaa vaikuttaa ja ajaa asukkaille tärkeitä asioita eteenpäin.

Syksyllä 1997 aloitin uudessa työssäni Espoon kaupungin rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehtina. Työ oli alun perin vuoden mittainen sijaisuus, mutta toisin kävi. Työskentelin siellä lähes 20 vuoden ajan, viimeiset vuodet keskuksen päällikkönä. Esimiesasemassa jouduin kiinnittämään kasvavaa huomiota työntekijöiden viihtyvyyteen ja motivaatioon sekä tehtävien ja työaikojen joustaviin järjestelyihin. Sekä pienten lasten vanhempien että eläkeikää lähestyvien pitää jaksaa töissä ja elää myös työn ulkopuolista elämäänsä. Näitä työelämän kehittämiseen liittyviä kysymyksiä käsittelen myös nykyisessä tehtävässäni eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenenä.

Politiikassa minua ovat aina kiinnostaneet rakentamiseen, kaupunkisuunnitteluun ja luontoon liittyvät ratkaisut, joilla vaikutetaan lähiympäristömme viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Mutta työskenneltyäni viimeiset kolme vuotta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä Suomen historian suurimman reformin — eli SOTE-uudistuksen — parissa, näen sen myös tulevan eduskunn an tärkeimpänä tehtävänä. Tätä kirjoitettaessa uudistuksen kohtalo on edelleen vaakalaudalla. Mutta on olemassa suuri riski — myös useimpien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten mielestä — että uudistus ei saavuta juuri mitään sille asetettuja tavoitteita. Itse haluan jatkossakin tehdä työtä paremman SOTE-ratkaisun puolesta. Eli sellaisen, jossa kansalaisille voidaan taata toimivat lähipalvelut, neuvoloiden ja vanhusten kotihoidon palvelut turvataan sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin tähtäävää ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään edelleen.

Itse nautin kiireisen työni ja monien kokousiltojen vastapainona liikkumisesta luonnossa. Viikonloput maalla Kirkkonummella ovat kullan arvoisia. Siellä olen viettänyt kaikki kesäni kuusivuotiaasta alkaen. On ollut mukava nähdä, miten kesänviettopaikastamme on tullut suosittu vierailukohde omien lastemme lisäksi myös heidän ystävilleen. Erilaiset pelit ja kilpailut eri sukupolvien välillä ovat mitä hauskinta lomanviettopuuhaa. Maailman ihanimpien lastenlasten isovanhempina odotamme taas tulevien kesien ja joulujen viettoa yhdessä perheen kanssa.Pidän itseäni vastuullisena, luotettavana ja lojaalina henkilönä. Oikeudenmukaisuus on minulle tärkeätä ja se että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Olen seurallinen ja utelias, jalat tiukasti maan pinnalla. Olen energinen ja vähän kärsimätön, asioiden tulisi aina tapahtua nopeammin!


Faktat
Nimi: Veronica Elisabeth Rehn-Kivi
Syntymävuosi: 1956
Koulutus: Arkkitehti
Ammatti: Kansanedustaja
Puoliso: Timo Kivi
 Kolme lasta, neljä lastenlasta
Kotikunta: Kauniainen 

Työpaikat:

  Suomen eduskunta, 2016 >
 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta, 2016 >
- Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 2016 >
- ITLA, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta, 2018 >
- Eduskunnan rokoteryhmä, perustaja ja puheenjohtaja, 2017 >
 Espoon kaupunki, Rakennusvalvontakeskus
 Ab Eriksson Arkkitehdit
 Siren Arkkitehdit Oy
 Arkk.tsto Kaija ja Heikki Siren 

Luottamustehtävät:
Kauniaisten kaupunki:
Kaupunginhallituksen jäsen 1997-2015, puheenjohtaja 2017 >
Kaupunginvaltuuston jäsen 1997 >, puheenjohtaja 2015-2017
Henkilöstöjaoston jäsen 2001-2015, puheenjohtaja 2017 >
Rakennuslautakunnan jäsen (vuoteen 1996)
Julkisivulautakunnan jäsen (vuoteen 1997)
Yhdyskuntalautakunnan jäsen > 2017 Nuorisolautakunnan jäsen (kaupunginhallituksen edustaja vuoteen 2000) Kauniaisten kuvataidekoulu (kaupunginhallituksen edustaja vuoteen 2017) 

RKP:
 Puoluevaltuuston jäsen, > 2016
 Sosiaalipoliittisen valiokunnan jäsen, puheenjohtaja 2017 >
 Ympäristövaliokunnan jäsen, >
 2016 Kauniaisten paikallisosaston hallituksen jäsen >
 2016 Svenska Kvinnoförbundetin Kauniaisten osaston hallituksen jäsen 

Kulturfonden:
Edustajiston jäsen, 2012-2016 

Rakennustarkastusyhdistys RTY:
Hallituksen jäsen, 2006-2016    

YTV ja HSY:
Hallituksen varajäsen (vuoteen 2012) 

TFIF:
Arkitektgillet, hallituksen jäsen (vuoteen 2001)

Valtion Rakennustaidetoimikunnan jäsen (vuoteen 2014)